Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Onderstaand geven wij u informatie over de manier waarop u als patiënt of ouder uw onvrede of klachten kenbaar kunt maken.

Kwaliteit van zorg
In onze praktijk schenken wij veel aandacht aan de kwaliteit van de behandelingen. Alle medewerkers voeren hun werk zorgvuldig uit. Toch zijn menselijke fouten of vergissingen niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kunnen misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het kan ook gebeuren dat u iets niet goed heeft begrepen of dat er naar uw mening onvoldoende naar u wordt geluisterd. Als dit het geval is, willen we dat graag van u weten. Immers, van fouten kan iedereen leren en we horen graag uw ideeën voor verbetering.

Klachtenregeling
Het belangrijkste doel van deze regeling is het wegnemen van uw ongenoegen, liefst zo snel mogelijk. Bovendien willen we soortgelijke klachten voorkomen en daarmee de kwaliteit verbeteren. Met alle soorten klachten kunt u bij ons terecht: klachten over de gang van zaken omtrent de behandeling, persoonlijk gerichte klachten over uw behandelend orthodontist of een van onze medewerkers.

Waar kunt u terecht met uw klacht
U kunt uw onvrede direct bespreken met degene over wie u een klacht heeft of met uw orthodontist. Dat is vaak de snelste oplossing. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om naar degene toe te gaan die uw onvrede heeft veroorzaakt. Daarom kunt u ook uw klacht melden via het klachtenformulier op onze site. U kunt dit formulier ook vragen aan de balie.

Wilt u op het klachtenformulier in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

 1. naam, voornaam/letters en geboortedatum. Wanneer u namens een ander een klacht heeft, dan a.u.b. ook zijn/haar naam en geboortedatum vermelden!
 2. adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent.
 3. de naam van degene tegen wie de klacht is gericht.
 4. de datum of periode waarop uw klacht betrekking heeft.
 5. een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht.
 6. plaats, datum en handtekening.

Klachtenprotocol
De coördinator van de praktijk zal naar aanleiding van het formulier “de klacht” inventariseren en bespreken met beide orthodontisten.

De coördinator van de praktijk overlegt hierna met u wat de meest wenselijke afhandeling van uw klacht voor u zou kunnen zijn.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • u vindt het voldoende om uw ongenoegen kenbaar te maken en wenst geen verdere actie. Uw klacht wordt als melding geregistreerd.
 • telefonische afhandeling van de klacht: sommige klachten zijn eenvoudig en snel op te lossen.
 • schriftelijke afhandeling van de klacht. U ontvangt een brief met de bevindingen van de betrokkenen.
 • u bespreekt uw klacht met de orthodontist.

Vanzelfsprekend worden alle klachten geregistreerd.

Als het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen kunt u een stapje verder gaan:

 1. telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel.: 0900-202 50 12.
 2. gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. Die regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. (NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein; tel.: 030-607 63 25; www.tandartsennet.nl)
© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes