Info

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wanneer mag de beugel eruit?
Deze vraag staat met stip op één! Het is volstrekt logisch dat deze vraag heel vaak gesteld wordt. Immers, iedereen wil toch ook wel weer graag snel van de beugel af. Bij het eerste gesprek wordt er al een schatting gemaakt van de totale behandelduur. Dit is over het algemeen twee jaar. Bij enorme overbeten of zeer “ingewikkelde” gebitten kan de behandelduur langer zijn. Is het alleen een kwestie van “een paar tandjes rechtzetten” dan is de behandelduur korter dan één jaar. Een beugelbehandeling kost nu eenmaal veel tijd en daarvoor moet geduld worden opgebracht. Het is van te voren nooit precies te voorspellen hoelang de behandeling duurt. Het kan namelijk zo zijn dat “de groei” niet meezit of dat bijvoorbeeld de beugel niet volgens voorschrift gedragen wordt. Het laatste komt helaas nogal eens voor. De behandeling duurt dan langer of komt zelfs helemaal niet tot een goed einde. Van onze kant wordt in ieder geval al het mogelijke gedaan om de behandeling zo snel mogelijk te laten verlopen. Met andere woorden; u wordt geen seconde langer “in de beugels” gehouden dan nodig is. Wij vinden echter wel dat het resultaat goed moet zijn.

Moet ik een beugel?
Soms is een beugelbehandeling nodig om schade aan gebit en kaken te voorkomen. Soms is een beugel alleen nodig om een scheef gebit recht te zetten. Een scheef gebit is geen gebroken been dus als u het prima vindt om met een scheef gebit rond te lopen hoeft u geen beugel. Tijdens het eerste gesprek (consult) wordt door de orthodontist bekeken wat er aan de hand is en wordt er een behandeladvies gegeven. Uiteindelijk bepaalt u zelf of u een beugel neemt of niet.

Waarom kunnen de behandelingen niet altijd buiten schooltijd plaatsvinden?
Het merendeel van onze “klanten” bestaat uit schoolgaande jeugd. Het is derhalve onmogelijk om afspraken buiten schooltijd te maken. Wettelijk is de school trouwens verplicht vrij te geven voor bezoek aan de orthodontist. Veel ouders maken zich bij de start van de behandeling enorm druk over het schoolverzuim ten gevolge van de orthodontische behandeling. In de praktijk blijkt dit erg mee te vallen. Zeker als de beugel eenmaal geplaatst is. Naar ons idee worden er door de beugelbehandeling dermate weinig uren op school gemist dat het onmogelijk is dat de schoolprestaties hier onder zouden leiden. Tot slot een tip: maak afspraken op lesuren die wat makkelijker gemist kunnen worden!

Mogen ouders/begeleiders mee de behandelruimte in?
Ja!

Wanneer kan ik vragen over de behandeling stellen?
Er kunnen altijd vragen over de behandeling gesteld worden aan de assistentes of aan de orthodontist. Het stellen van een vraag per e-mail is een erg handige manier om snel een antwoord te krijgen op allerhande vragen. Is de vraag ingewikkeld dan kan een aparte afspraak gemaakt worden om de vraag in alle rust te beantwoorden.

Wat te doen als de beugel kapot is?
Gaat er iets kapot aan de beugel laat het ons dan vooraf telefonisch weten. Vertel duidelijk wat er kapot is. Zo kunnen we bepalen of het nodig is dat u direct langs moet komen of dat de reparatie een paar dagen kan wachten. Soms kan de reparatie zelfs gewoon tot de volgende afspraak wachten. Breng de kapotte beugel of het losse bandje altijd mee en gooi het dus niet weg. Helaas komt het toch nog vaak voor dat iemand met een kapotte beugel op de volgende afspraak komt zonder dit van tevoren aan ons te melden. Het is dan niet altijd mogelijk de reparatie direct uit te voeren. Immers, het repareren van een beugel kost veel tijd en de andere mensen worden graag op de afgesproken tijd geholpen. Dus, is er geen tijd om de reparatie uit te voeren, dan wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt.

© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes