Aandachtspunten

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Zo zijn onder andere de  volgende zaken in ons kwaliteitsbeleid opgenomen :

Nascholing: De orthodontisten nemen zeer frequent deel aan congressen en cursussen. Verder geven zij lezingen en les aan de universiteit. Alle andere teamleden volgen ook diverse cursussen per jaar.

Patiënten enquêtes: al 10 jaar vragen we naar uw ervaringen middels een patiënten enquête kort voordat de beugel wordt verwijderd. U beoordeelt ons gemiddeld met een 8,5. Uw opmerkingen nemen we serieus en proberen hiervan te leren.

Certificering: alle handelingen die in de praktijk verricht worden, zijn vastgelegd in procedures en protocollen. Binnenkort zullen wij ook officieel gecertificeerd zijn.

Visitatie: eens per 5 jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega’s als onderdeel van het visitatieprogramma van de vereniging van orthodontisten. Tijdens deze visitatie wordt aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst de praktijk een dag lang bezocht en beoordeeld door ervaren collega’s.

Frequent werkoverleg: met prikkelende onderwerpen en met elkaar meekijken om hiervan te leren.

Erkend leerbedrijf: we zijn een officieel erkend leerbedrijf en hebben zowel stagiaires mondhygiënisten als tandarts assistenten.

Vakverenigingen en vakliteratuur: de orthodontisten zijn onder andere lid van de volgende vakverenigingen: Vereniging van Orthodontisten, Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, European Orthodontic Society, American Association of Orthodontists, World Federation of Orhtodontists. Verder zijn we geabonneerd op tal van wetenschappelijke tijdschriften.

Materialen en technieken: wij blijven ons continu nascholen in de modernste materialen en technieken. Nieuwe technieken blijven ons uitdagen en motiveren.

Digitalisering: onze praktijk is volledig geautomatiseerd. Zo kunt u via de website controle afspraken maken en bekijken en gegevens en formulieren downloaden. Binnen de praktijk is alles volledig kaartloos en gedigitaliseerd.

© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes