Behandeling

Financieel

Financieel

In Nederland worden de prijzen jaarlijks vastgesteld door de overheid (NZa) en vastgelegd in een prestatielijst.

Via deze link  Tarieven lijst  komt u bij de officiële prestatielijst van de NZa.

Via deze link huidige tarievenlijst (2018) komt u bij de tarieven incl. techniekkosten van onze praktijk.

Elke zorgverlener in Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren. Zodoende zijn de prijzen overal vergelijkbaar. Dit geldt echter niet voor de uitvoering van de behandeling. Bij ons krijgt u maximale kwaliteit en aandacht van de orthodontist zelf tijdens elke beugelcontrole.

 

De totale kosten van een orthodontische behandeling (beugel) kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. In de eerste plaats hangt de prijs af van het type beugel dat wordt toegepast. Er zijn uitneembare, gedeeltelijk vaste, volledig vaste en “onzichtbare” beugels. De kosten zijn mede afhankelijk van het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een langdurige behandeling zal in het algemeen meer gaan kosten dan een behandeling van korte duur. Een zeer globale indicatie is dat een gemiddelde beugelbehandeling € 2500 kost en ligt tussen de € 2000 en € 3000, inclusief de in rekening te brengen techniekkosten. De gemiddelde behandelduur ligt tussen de twee en drie jaar.  Bij de berekening die u  maakt kunt u dus het beste  uitgaan van drie verzekeringsjaren en dat de behandelkosten niet gelijkelijk over de jaren verdeeld zijn. Het kan zo zijn dat u in het eerste jaar € 1000 in het tweede jaar € 1600 en in het derde jaar de rest betaalt.

Tijdens het 1ste consult kan de orthodontist u vertellen wat de kosten zijn voor de beugelbehandeling.

 

 

 

© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes