Toelichting bij tarievenlijst

Toelichting bij tarievenlijst

Toelichting bij tarievenlijst

Bij het bespreken van het behandelplan krijgt u van ons een kostenopgave met gedetailleerde informatie. De hoogte van de aanvangstoeslag en het maandtarief is afhankelijk van het soort beugel.

In het maandtarief zijn ook alle reparaties aan de beugel inbegrepen (uitgezonderd die gevallen waar sprake is van nalatigheid of opzet). Er wordt alleen gefactureerd als u daadwerkelijk in een bepaalde kalendermaand bij ons bent geweest. Als u meerdere keren in één maand komt, blijft het maandtarief ongewijzigd.

Het tarief bij debanderen is nu inclusief 1 jaar volledige garantie op het draadje achter de tanden dat geplaatst wordt als de beugelbehandeling succesvol wordt beeindigd.

Tenslotte zijn eventuele kosten, die in het kader van de orthodontische behandeling gemaakt worden door een kaakchirurg of uw eigen tandarts evenals een aantal specifieke verrichtingen, waarvan u er een aantal in de kostenbegroting zult aantreffen, niet inbegrepen.

© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes