Vergoeding zorgverzekeraars

Vergoeding zorgverzekeraars

Vergoeding zorgverzekeraars

De kosten worden in veel  gevallen voor een groot deel vergoed door de aanvullende verzekering. Er zijn grote verschillen tussen de vergoedingen bij de verzekeraars. Kijkt u daarom goed na in uw verzekeringspolis waar u recht op hebt en pas deze zo nodig aan.

Klik hier voor een vergelijking van de verschillende verzekeringen.
De inhoud van bovenstaande link kan nog wijzigen; deze lijst wordt steeds bijgewerkt naar de laatste wijzigingen van de verzekeraars.

De kosten worden bijna nooit vergoed vanuit de basisverzekering. Alleen in zeer ernstige en uitzonderlijke gevallen kan hiervan sprake zijn, bijvoorbeeld als de gebitssituatie voorkomt op de Indicatieve lijst “Vergoeding Bijzondere Tandheelkunde”.  Uw orthodontist kan dan een aanvraag bij de verzekering indienen. De vergoeding komt dan uit de basisverzekering en valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg door uw zorgverzekeraar vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,00 per jaar. In 2015 wordt het verplicht eigen risico mogelijk € 375,00.

Verder kunnen bijstandsgerechtigden in veel gemeenten aanspraak maken op bijzondere bijstand wanneer zij een beugel nodig hebben.

© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes