Info

Nieuws / mededelingen

goede doel 2016: Project SPEL AAN HUIS van VluchtelingenWerk

9 november 2015

SPEL AAN HUIS voor vluchtelingengezinnen.

Vluchtelingenwerk wil graag de ontwikkelingskansen van vluchtelingenkinderen vergroten.

Daarom voert men naast de reguliere dienstverlening in verschillende gemeenten het Spel-aan-Huis project uit.

Binnen dit project wordt opvoedingsondersteuning geboden in de vorm van spelbegeleiding aan vluchtelingengezinnen met kinderen tussen de 1 en 6 jaar. De spelleider bezoekt het gezin gedurende een schooljaar (10 maanden) eenmaal per week met speelmateriaal aan huis.  Dit met als doel ontwikkelingsachterstanden bij  vluchtelingkinderen te voorkomen of te  verkleinen en zo een goede aansluiting te maken op de basisschool. Deze extra aandacht is nodig omdat de leefomstandigheden in Nederland dermate verschillen met die in de herkomstlanden als Afghanistan, Sierra Leone of Somalië. Daar om is de dagelijkse zorg voor de kinderen voor deze ouders vaak moeilijk. Vluchtelingenouders worden vaak erg in beslag genomen door het verwerken van ervaringen uit eigen land, hun vlucht en vooral ook de inburgering in een voor hen onbekend land, met een onbekende taal en cultuur. Dat veroorzaakt veel spanning in gezinnen. Deze spanning wordt vaak nog vergroot door onzekerheid over permanent uiteindelijke verblijfsrecht in Nederland.  Door deze spanningen raakt het belang van het kind soms op de achtergrond. Spel aan Huis biedt vluchtelingen een kans om in hun eigen huis kennis te maken met spelmaterialen, verschillende manieren van spel, maar ook met de manier van opvoeden in Nederland. De ouders krijgen de kans om de zorg rondom de opvoeding te delen en er is aandacht voor de taalontwikkeling. Daarnaast moet het vooral ontspanning brengen voor de ouders en kinderen.

Meer informatie via:

Email: spelaanhuis@vluchtelingenwerk-wobb.nl

telefoon regiokantoor in Uden: 0413-269037

telefoon Spel aan Huis: 06-33109988

 


© Copyright 2011 Orthodontistenpraktijk Veghel   |   www.orthoveghel.nl   |   Disclaimer   |   Privacybeleid   |   Ontwerp & realisatie: Top Two Boxes